Fler män tar ut pappaledigt

Männen i Sörmland tar ut allt mer pappaledighet. Enligt statistik från Försäkringskassan så har den del av föräldrapenningen som tas ut av papporna ökat med över 3 procent de senaste två åren.

Under förra året tog papporna i länet ut närmare 19 procent av den sammanlagda föräldraledigheten, för två år sedan var den siffran drygt 15 procent.