Beslut om max-taxa på dagis

Kommunfullmäktige på Gotland beslutade på måndagen att införa maxtaxa inom barnomsorgen. Beslutet klubbades igenom utan omröstning, men efter viss diskussion. 2 280 kronor per månad blir nu max-avgiften, oavsett vad föräldrarna tjänar eller hur många barn de har på dagis. Beslutet innebär att vissa familjer nu får 1200 kronor mer att röra sig med - i förhållande till nuvarande högsta avgift som varit 3500 kronor.