Musikredaktörer i Sveriges Radio P4

Det är de här personerna du vänder dig till för frågor och synpunkter om musikutbudet i Sveriges Radio P4.

Jonas Westman är redaktionschef musik (P3 och P4)
Sveriges Radio
SR Musik
Oxenstiernsgatan 20
105 10 Stockholm
jonas.westman@sverigesradio.se

Rita Jernquist
är musikredaktör för område väst (P4 Skaraborg, P4 Väst, P4 Göteborg och P4 Sjuhärad) och är samordnare för P4:s spellistemöte.
Sveriges Radio Skaraborg
Norra Bergvägen 4
Box 163
541 24 SKÖVDE
rita.jernquist@sverigesradio.se

Olle Nilsson är musikredaktör för område syd (P4 Malmö, P4 Halland, P4 Kristianstad och P4 Blekinge)
Sveriges Radio Malmö
Baltzarsgatan 16
211 01 Malmö
olle.nilsson@sverigesradio.se

Carina Bergek är musikredaktör för P4 Plus.
Sveriges Radio Göteborg
Pumpgatan 2
405 13 GÖTEBORG
carina.bergek@sverigesradio.se

Lisbeth Östman är musikredaktör för område öst (P4 Jönköping, P4 Kronoberg, P4 Kalmar och P4 Östergötland)
Sveriges Radio Gotland
Östra Hansegatan 28
Box 1324
621 24 Visby
lisbeth.ostman@sverigesradio.se

Mats Hermansson är musikredaktör för område mitt (P4 Dalarna, P4 Värmland, P4 Örebro, P4 Gävleborg)
Sveriges Radio Sörmland
Box 641
631 08 ESKILSTUNA
mats.hermansson@sverigesradio.se

Robert Jonsson är musikredaktör för Vaken i P3/P4 
Sveriges Radio
Oxenstiernsgatan 20
105 10 Stockholm
robert.jonsson@sverigesradio.se

Germund Stenhag är musikredaktör för P4 Riks
Sveriges Radio
Oxenstiernsgatan 20
105 10 Stockholm
germund.stenhag@sverigesradio.se

Thore Wilhelmsson är musikredaktör för område norr (P4 Norrbotten, P4 Västerbotten, P4 Västernorrland och P4 Jämtland)
Sveriges Radio Norrbotten
Nygatan 3
971 71 LULEÅ
thore.wilhelmsson@sverigesradio.se

Maria Enzell är musikredaktör för område Mälardalen (P4 Stockholm, P4 Sörmland, P4 Gotland, P4 Västmanland och P4 Uppland)
Sveriges Radio
Oxenstiernsgatan 20
105 10 Stockholm
maria.enzell@sverigesradio.se