Riskbeteende i unga år kopplat till tidig demens

1:25 min

Demenssjukdomar drabbar inte bara gamla, utan kan slå till även i yngre år. Cirka en av tusen svenskar blir dement innan 60 års ålder, och en ny svensk studie pekar på att tidig demens kan bero på faktorer som man själv kan påverka.

I studien har forskare vid Umeå universitet följt nästan 500 000 män från det att de mönstrat och framåt. Nästan 500 av dem drabbades av demens innan de fyllt 60, och genom att studera deras resultat från mönstringen kunde forskarna se vissa samband.

Resultaten visar till exempel att de som i unga år hade högt blodtryck, eller hade drabbats av depression, oftare drabbades av tidig demens. En annan tydlig riskfaktor var att ha vårdats för alkoholmissbruk, säger läkaren Peter Nordström, som är en av forskarna bakom studien.

– En alkoholförgiftning ökade risken med ungefär fem gånger.

Personer med många riskfaktorer hade en kraftigt ökad risk: de med lägre resultat på begåvningstestet vid mönstringen, och som även hade två andra riskfaktorer, hade 20 gånger högre risk för tidig demens. Studien pekar alltså på att det inte bara är det genetiska arvet som är avgörande för riskerna, utan många av riskfaktorerna kan vi själva påverka till exempel genom att leva sunt och hålla hjärnan igång.

– Om man lever ett hälsosamt liv så minskar risken för tidig demens, och då ingår att skaffa sig en utbildning och ett bra jobb, säger Peter Nordström, överläkare och professor i geriatrik, säger Peter Nordström.