Etikprövningsnämndens personalfest riskerar skada förtroendet för svenska myndigheter

1:45 min

Riksrevisionen kritiserar Centrala etikprövningsnämnden för att den saknar policy för representation, och spenderat 131 000 kronor när 18 anställda hade personalfest. Tomas Brytting, docent i företagsekonomi, som arbetar med etik och ekonomi på Ersta Sköndal Högskola, säger att kritiken blir extra allvarlig då det bland annat handlar om alkohol:

– I det här fallet är det dessutom en myndighet som sysslar med etikfrågor, vilket gör att de borde vara experter på saker som förtroende, och det gör ju den här affären extra laddad, säger han.

Våren 2012 hade Centrala etikprövningsnämnden konferens och personalfest för 18 anställda på ett slott utanför Stockholm. Arrangemanget kostade 131 000 kronor, vilket motsvarar omkring 7 300 kronor per person. Bland annat kostade alkoholen samt en drinktävling 1 200 kronor per person.

Totalkostnaden hade felaktigt bokförts som kurs- och konferensavgifter, då det till viss del borde handlat om intern representation. Det hela upptäcktes mer eller mindre av en slump vid en stickprovskontroll av Riksrevisionen.

Riksrevisionen kritiserar nu nämnden, men inte för kostnaderna i sig, utan för att myndigheten saknade en policy för representation – och för den felaktiga bokföringen, säger ansvarige revisor Claes Backman:

– Ja, vi noterade på en faktura att de hade kostnader som betraktas som internrepresentation och sedan noterade vi samtidigt att de inte hade några egna riktlinjer eller policy för sin representation, säger han.

Centrala etikprövningsnämnden har efter kritiken skaffat en policy för representation som man säger sig tillämpa.

Tomas Brytting, docent i företagsekonomi, specialiserad på etikfrågor, säger att nämndens agerande riskerar att skada förtroendet för svenska myndigheter – som försämrades efter flera uppmärksammade personalfester förra sommaren, enligt Brytting.

– Det kan ju klumpas ihop till ett allmänt misstro mot Myndighetssverige, och det är ju allvarligt, säger han.

Mats Wikström är generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, som utvecklar den ekonomiska styrningen för myndigheter. Han säger att de allra flesta myndigheter i dag har en policy för representation och att Riksrevisionen utökat sina kontroller av representation:

– Min bild är att de, i samband med att de granskar boksluten för 2012, nu har ställt frågor till de flesta myndigheter och tittat lite noggrannare på om de har en policy för representation, säger Mats Wikström.