Svenskundervisningen föreslås slopas i Finlands skolor

2:13 min

I Finland ifrågasätts nu åter svenska språkets ställning i landet. Ett så kallat medborgarinitiativ kräver att den obligatoriska svenskundervisningen i de finländska grundskolorna slopas.

Initiativet har samlat över 50 000 namn och det innebär att riksdagen måste behandla frågan.

– Vi pratar finska, säger Simon Elo, ledare för Sannfinländarnas ungdomsförbund.

– Finland har ingen nytta av att alla elever tvingas läsa svenska i skolan, tycker ledaren för det nationalistiska partiet Sannfinländarnas ungdomsförbund Simon Elo.

– Det vore mycket bättre om eleverna fritt kunde välja det språk de tror de har mest nytta av, menar Simon Elo.

Han har själv läst svenska i skolan, men som så många andra finländare lärde han sig inte tillräckligt för att känna sig trygg med att prata språket utan föredrar att bli intervjuad på engelska. På finlandssvenskt håll tror de flesta att riksdagen avvisar kravet på slopad svenskundervisning.

-Jag tror inte att det här intiativet kommer att gå igenom, säger Christina Gestrin, som är ordförande i Finlands Svenska Folkting som bevakar svenskfrågorna i Finland och hon är också riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet. -Jag hoppas att vi ser till vad det betyder för Finlands plats i Norden att en stor del av befolkningen behärskar grunderna i svenska.

Christina Gestrin noterar också att tycks ha blivit vanligare och mer accepterat att gå till storms mot landets minoriteter inklusive finlandssvenskarna. För inte så länge sedan mordhotades ett antal kända finlandssvenskar för att de pratade just svenska.

Och sannfinländarnas ungdomsförbunds ordförande Simon Elo, vilket språk talar han med sina finlandssvenska vänner: Finska.