Svårlästa handlingar

Kommunala handlingar är ofta svårbegripliga. Det konstaterar en språkkonsult som tittat på olika dokument från Norrköpings Kommun.
Handlingarna innehåller byråkratiska och ålderdomliga formuleringar samt onödigt långa och svåra ord. Dessutom används ord och förkortningar som enbart de invigda begriper. Även den grafiska uppläggningen gör texterna svåra att läsa, anser språkkonsulten. Granskningen ingår i Norrköpings ansträngningar att göra kommunala handlingar lättlästa och kommunens personal ska nu utbildas i konsten att formulera sig.