Kristdemokraterna vill införa lärlingssystem

1:57 min

Kristdemokraterna vill införa ett lärlingssystem på arbetsmarknaden för personer upp till 30 år. Maximalt tre år ska man kunna vara anställd som lärling och staten ska stötta företag som tar emot lärlingar. Med förslaget går Kristdemokraterna längre än andra borgerliga partier när det gäller lärlingssystem, enligt KD:s arbetsmarknadspolitiska talesperson Andreas Carlson.

– Ja, vi vill gå ett steg längre. Just upp till 30 år bygger på att snittåldern, när man blir etablerad på arbetsmarknaden, ligger mellan 26 och 28 år. Om man kan vara lärling får man den praktiska kompetens som vi vill uppvärdera med det här förslaget, säger Andreas Carlson.

Det är Kristdemokraternas partistyrelse som lägger fram förslaget om ett lärlingssystem inför partiets riksting i slutet av september.

Alla Allianspartierna förordar lärlingssystem på olika sätt och regeringen har också tagit fram en utredning som föreslagit så kallad utbildningsanställning i 18 månader för dem under 23 år.

Kristdemokraterna vill alltså ta ett steg till och vill att den tidsbegränsade anställningsformen ska kunna gälla i tre år för dem upp till 30.

Den nya anställningsformen ska inte vara knuten till någon specifik bransch utan gälla hela arbetsmarknaden, och det finns ingen garanti för att lärlingen sedan anställs på riktigt.

Det är just otryggheten som kritiker vänder sig emot – till exempel Torbjörn Johansson som är avtalssekreterare på LO:

– Man gömmer sig bakom att man ska ge ungdomar möjlighet att få jobb, men med en anställningstrygghet som är noll och fullkomligt omöjligt att få någon rättvisa. Det är inte värt det, utan man utarmar hela systemet om man gör så, säger han.

Företag som anställer lärlingar ska i KD:s förslag stöttas av staten, möljigtvis i form av skatteavdrag på upp till 30 000 kronor per lärling och år.

– Fördelen för den unge i vårt förslag är just att man får in en fot på arbetsmarknaden, att trösklarna in till sitt första jobb sänks, säger kristdemokraten Andreas Carlson.

KD:s förslag mot ungdomsarbetslösheten innehåller också en tillbakagång till tvååriga yrkesförberedande gymnasieutbildningar med mer praktik. Det tredje året ska bli frivilligt och kunna läsas in i efterhand.