BORÅS

Räddningstjänsten vill ha ersättning

1:30 min

Räddningstjänsten åker på ambulanslarm - utan ersättning. Nu vill Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) göra om avtalet med Södra Älvsborgs Sjukhus.

De så kallade I Väntan På Ambulans- larmen (IVPA) då räddningstjänsten larmas för att utföra första hjälpen tills ambulans anländer, blir allt fler och SÄRF anser att de inte kan täcka kostnaderna.

– Vi tycker det är rimligt att ambulanssjukvården och landstinget ju som är sjukvårdshuvudman står för en del av den kostnad som IVPA-larmen innebär, säger Börje Eckerlid, vice ordförande i direktionen för SÄRF.

Bjuder på utbildning
I avtalet med SÄS har man gjort upp att räddningstjänsten rycker ut på dessa larm mot att SÄS står för den utbildning som krävs. Men i takt med att larmen blivit fler har kostnaderna gått upp och räddningstjänsten vill därför påbörja förhandlingar med SÄS för att göra om avtalet. Hittills har SÄS inte velat gå med på någon ersättning.

– Man har varit helt avvisande till ersättning. Jag bor själv i ett område där ambulansen har svårt att hinna fram, och man har från SÄS sida varit ganska kallsinniga när det gäller tryggheten hos dem som bor i utkanterna av vår region, berättar Eckerlid.

En gråzon
Ambulanssjukvården bekostas av landstinget och räddningstjänsten av kommunerna i regionen, vilket gör att frågan om IVPA hamnar i gråzonen. Det hela försvåras ytterligare då landstingets resurser för ambulanssjukvården inte räcker till i glesbygden och kommunerna då pressar räddningstjänsten att komplettera tjänsten för att öka tryggheten i de här områdena. Samtidigt som kommunerna nu ställer sparkrav på Räddningstjänsten.

– Kommunen har lagt ett sparkrav på en procent på verksamheten och det är något mer än vad IVPA kostar totalt sett. Det innebär att man får skära i verksamheten på något annat ställe och det finns väl utrymme för mindre förändringar, men i en verksamhet som räddningstjänsten där man har ett lagstadgat krav på att hålla en viss beredskap kan man inte skära år efter år. Då utarmas verksamheten så att det inte blir något kvar, säger Börje Eckerlid.