För tät biodling i städerna inte bra för bina

Biodling inne i städerna har ökat väldigt de senaste åren och nu varnar brittiska forskare för att det kan bli så tätt mellan bikuporna i vissa områdenatt bina far illa för att de inte har tillräckligt med blommor att livnära sig på.

I London har stadsbiodolingen fördubblats på fem år och där finns i snitt tio bikupor per kvadratkilometer jämfört med bara en per kvadratkilometer i övriga England.

Enligt forskarna kan alltför många bin på ett ställe göra att bisamhällena blir svagare och lättare drabbbas av sjukdom, men också att de konkurrerar ut vilda arter som behöver blommorna. Företag som vill visa sin gröna profil borde plantera mer blommor i stan och inte bara sätta upp nya bikupor, säger forskarna till brittiska BBC.

I Sverige är inte stadsbiodlingen alls så omfattande så här är det ännu inget problem, enligt svenska företaget Urban Bee. Men nästa vår ska de ändå göra en inventering för att se så att inte tambin konkurrerar med vilda pollinerare i städerna.