Lättare få vård utomlands från den 1 oktober

3:17 min

Den första oktober träder en ny lag i kraft som ger svenska medborgare lagstadgad rätt till planerad vård i andra EU-länder. Hittills har denna möjlighet byggt på domar i EU-domstolen, som lett till EU-direktiv som i sin tur nu blir till svensk  lag.

Förra året ansökte 3 600 personer i Sverige – med stöd av EG-fördraget – om vård i andra länder inom EU. 400 fick avslag. Den vanligaste åkomman, knappt 40 procent,  gäller olika ögonsjukdomar och skador. På andra plats kommer hudsjukdomar och tredje gäller sjukdomar och skador i muskler och leder. Tumörer och cancersjukdomar svarade bara för en procent av ansökningarna, varav två av tre patienter fick avslag på sin begäran att få vård utomlands.

Det finns tre sätt för att få planerad vård, som operationer till exempel,  inom EU/EES-länderna, samt Schweiz och andra länder som Sverige har bilaterala avtal med. Det handlar för det första om förhandstillstånd från Försäkringskassan. Viktoria Sjöberg är verksamhetsutvecklare där och förklarar hur man får ett sånt tillstånd.

– Det innebär att vi utfärdar ett intyg. Du åker till det landet och betalar vårdlandets patientavgift. När du kommer hem kan du ansöka om kringkostnader, som till exempel logi och resa.

Den andra vägen är att ansöka om ett förhandsbesked.

– Då får man ett beslut om att du kan få ersättning för den här vården och till vilken kostnad. Man får dock lägga ut pengarna själv och i efterhand ansöka om ersättning, förklarar Viktoria Sjöberg på Försäkringskassan.

Det tredje sättet är att resa ut utan ett förhandsbesked och ansöka i efterhand, vilket inte Viktoria Sjöberg rekommenderar i första hand.

– Då är det bättre att ha ett förhandsbesked så att man vet att man kan få ersättning.

Blir det enklare för patienten med det regelverk som nu kommer att tillämpas från den 1 oktober?

– Det är alltid bättre att den enskilde har en lag att förhålla sig till än att det är domstolspraxis. Reglerna blir betydligt tydligare. Med förhandsbeskedet vet man i förväg hur mycket man kan få i ersättning och att man kan få ersättning.

Sverige har också bilaterala avtal med länder utanför EU för planerad vård, till exempel Turkiet. Med Israel finns ett avtal för förlossningsvård, men inget annat. Dessa konventioner och avtal om sjukvård har ofta tillkommit i samband med andra avtal länderna emellan. Svenska medborgare kan till exempel få  nödvändig sjukvård i Australien, säger Viktoria Sjöberg på Försäkringskassan i Visby.

För att få planerad vård godkänd utomlands ska motsvarande vård baserad på vetenskap och erfarenhet finnas i Sverige. Kosmetiska operationer till exempel bekostar inte landstingen här hemma. För godkända operationer utomlands kan man dock inte få mer i ersättning än vad motsvarande operation hade kostat i Sverige. 2012 betalade staten ut 58 miljoner kronor i ersättning för planerad vård utomlands.