50 mil med försämrad bärighet

Det milda vädret har gjort att ytterligar vägar har stängts för tyngre trafik idag söndag. 12 ton bruttovikt gäller på många obelagda vägar i länet. Sammanlagt har ca 50 mil väg i Västerbotten viktbegränsning. Mer information får du om du kontaktar Vägverket tel. 020 22 77 66 eller besöker www.vv.se