Enighet om statligt verk

Utlokalisera ett statligt verk till Västmanland. Det är både Socialdemokraterna och centerpartiet i Västmanland eniga om. Sedan Västmanland gick miste om Energimyndigheten, som förlades till Eskilstuna, har de båda partierna funderat över möjligheterna att få något annat verk till länet.
Men på en punkt går partiernas åsiker isär och det gäller var verket i så fall skall placeras. Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg menar att Västerås är den bästa platsen, medan centerns distriktsordförande Jörgen Johansson pekar på de goda kommunikationerna i länet och menar att verket mycket väl kan placeras på landsbygden.