Fler inspektioner av djur

De halländska kommunerna gjorde betydligt fler inspektioner av djur i fjol än året innan.
Det visar siffror från Jordbruksverket. Antalet inspektioner ökade mellan de här båda senaste åren med ungefär 15 procent. Däremot ledde inte de ökade inspektionerna till fler ingripanden - både antalet omhändertaganden av djur och antalet förbud som utfärdades mot att ha djur låg stilla på ungefär samma nivå.