Förstelärare ska utveckla skolutbildningen

3:10 min

I Enköpings kommun har man nu utsett förstelärare. Det handlar om 17 lärare, som ansetts särskilt kompetenta och får i uppdrag att utveckla utbildningen på skolorna.

Satsningen är möjlig genom statsbidrag som syftar till att lyfta den svenska skolan.

– Det här är en möjlighet för bra lärare att fortsätta vilja vara bra och belönas för det. I grunden handlar det om att du är duktig på att möta elever, bidra till elevers lärande och individualisera din undervisning. Men också på att bidra till dina kollegors lärande och skolans utveckling, säger Tobias Åsell.

Förstelärare är en karriärtjänst för lärare som regeringen har utformat. Det är inte ny personal i skolan utan lärare inom verksamheten som får en ny roll och ett lönepåslag - med förhoppningen om förbättrad undervisning och högre status för läraryrket.

I Enköping kommer förstelärarna bland annat starta lärarnätverk och ge individuell lärarhandledning. Förstelärartjänsten skapar en hierarki mellan lärarna som inte funnits förut, ett eventuellt problem som Tobias Åsell förutsett.

– Jag hoppas att de här förstelärarna blir bemötna med nyfikenhet och att de ses som resurser. Men jag tror också att det är viktigt att vi som förvaltning hjälper förstelärarna att komma in i sin roll, säger Tobias Åsell.

Cecilia Bergentz är en av de nya förstelärarna hon leder en 4-5 på Hummelstaskolan i Enköping och ser den nya tjänsten som en möjlighet för såväl skolan som henne själv.

– Det handlar inte bara om att utveckla andra. I det här yrket kommer jag träffa andra lärare som förhoppningsvis kan lära mig något. Bara för att jag är förstelärare betyder inte det att jag är fullärd, säger Cecilia Bergentz.

Som förstelärare vill Cecilia Bergentz skapa mötesplatser för sina kollegor. Att dela med sig av kunskap och erfarenhet tror hon är en nyckel för att utveckla undervisningen.

– Vi sitter på så mycket kunskap i våra klassrum som kanske inte kommer fram. Vi har inte hur mycket tid som helst och mycket av vår tid är förlagd i klassrumen. Vi skulle behöva fler möjligheter att träffas och dela med oss till varandra av kunskap och erfarenhet, säger Cecilia Bergentz.