Även låga sockerdoser gör möss sjuka

1:11 min

Möss som får socker i en dos som för en människa motsvarar 100 gram, eller en liter läsk om dagen, får dramatiskt minskad fortplantningsförmåga. Enligt en amerikansk studie leder det beskedliga sockerintaget dessutom till ökad dödlighet hos honor och till hannar som är sämre på att försvara sitt revir.

Charlotte Erlandsson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, har gjort liknande musstudier, men med mycket högre doser socker. Och hon tycker att det är uppseendeväckande att man här ser så tydlig negativ påverkan redan vid sockerdoser som tillåts i livsmedelsrekommendationer:

– Det är uppseendeväckande på det viset att redan låga doser påverkar beteendet hos möss och det kan säkert översättas till människan. Doserna motsvarar en liter läsk om dagen, men det är inte ofarligt. I USA är till och med 125 gram satt som tolererbar gräns, här har man använt mindre än så. Det talar för att socker kan påverka beteendet och ge mindre avkomma och en ökad dödlighet, det vill säga det blir ett accelererat åldrande. Förmodligen har det att göra med att socker ger insulinresistens och det ger en massa sidoreaktioner som av kroppen uppfattas som att vi blir äldre än vad vi egentligen är, säger Charlotte Erlandsson-Albertsson.

Referens: Ruff et al. Human-relevant levels of added sugar consumption increase female mortality and lower male fitness in mice. Nature communications 6 augusti 2013. DOI: 10.1038/ncomms3245