Lanthandlarens framtid i centrum

Lanthandlare i Umeås kustregion har i vid ett möte i Vännäs diskuterat sin framtid. Det är inledningen på ett större arbete för att göra lanthandeln mera attraktiv och därmed få handeln på landsbygden att överleva. En undersökning bland ett 30-tal lanthandlare i Västerbotten säger att den Västerbottninske lanthandlaren är mer nöjd med sin situation i jämförelse med landet som helhet Idag finns två stora hot enligt lanthandlarna själva, stormarknader i tätort samt utflyttning.