Utländska militärövningar kring Östersjön ökar

Antalet utländska militärövningar kring Östersjön har ökat de senaste åren, enligt Försvarsmakten. Ryssland ska nu göra en stor övning med 13 000 man över området.

Men enligt Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef, har hotbilden mot Sverige inte ändrats.

– Vi ser inget omedelbart ökat rikshot mot Sverige, vi ser en ökad långsiktig trend, säger han.

Hur omfattande är den här verksamheten?

– Det finns två sätt att jämföra. Det ena är kalla kriget med hög aktivitet varje dag. Motsvarande i dag ser vi kanske den höga aktiviteten två till tre gånger i månaden. Tittar vi däremot fem, sex år tillbaka såg man sådan aktivitet några gånger om året.

De senaste åren har antalet utländska miltärövningar kring Östersjön ökat. Ett exempel är den kommande stora ryska militärövningen med 13 000 som kallas för Zapad, vilket betyder väst. Det är inte första gången Ryssland gör en sån här stor övning, men den här gången kommer det svenska försvaret att vara särskilt aktivt, med flyginsatser för att markera närvaro.

Anledningen är den uppmärksammade händelsen i påskas när ryska bombplan fingerade anfall mot svenska mål och försvaret saknade beredskap.

Men enligt Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef, ska övningen Zapad inte tolkas som ett hot.

- Man ska tolka det som att de håller på att få igång sin försvarsmakt som varit på en låg nivå. Det här är ett exempel på en sådan övning. Man vill prova sina förband och dra slutsatser av det, säger han.