Centerpartiets internationella stiftelse polisanmäld efter biståndsprojekt

1:30 min

Centerpartiets internationella stiftelse har polisanmälts för misstanke om brott. Det gäller stora summor kan ha försvunnit i samband med partiets fleråriga biståndsprojekt i Irak.

Projektet har skötts av Centerpartiets internationella stiftelse, som upptäckt stora brister i redovisningen och inte klarat av att slutredovisa utgifterna på totalt 3,2 miljoner kronor för 2009 och 2010. Därför har styrelsen för stiftelsen polisanmält sig själv.

– Det är så här att i Centerpartiet internationella stiftelse har vi gjort en intern projektutvärdering när vi skulle slututvärdera till Sida och de felaktigheter som vi hittade pekar på att ett brott kan ha begåtts av något slag. Då har vi en skyldighet att anmäla det, säger ordföranden, riksdagsledamoten Ulrika Carlsson.

Det var förra sommaren som Centerpartiets internationella stiftelse polisanmälde sin egen bristande hantering av demokratiprojekt i Irak som finansierats av statliga pengar via Sida. Projektet pågick under flera år som biståndsprojekt.

När de sista två åren 2009 och 2010 skulle slutredovisas upptäcktes bristerna. De bägge åren kostade sammanlagt 3,2 miljoner kronor.

Ordförande Ulrika Carlsson vände sig till revisorerna som också tyckte att en polisanmälan skulle göras. Stora belopp av biståndssatsningen kan alltså ha försvunnit genom felaktig redovisning, som misstänks vara brottslig.

Demokratisatsningen i Irak sköttes bland annat av nuvarande riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani. Ekot har inte kunnat nå henne för en kommentar. Styrelsen för Centerpartiets internationella stiftelse har det slutliga ansvaret för det som skett.

Frågan är varför inte misstankarna om det som skett har redovisats öppet?

– Det fanns förundersökningssekretess på detta och vi har inte sett någon anledning. Det viktigaste var att vi fick svar på de frågor och de felaktigheter vi sett och att vi fick svar på det, säger hon.