P4 Kollar: Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan

8:20 min

Vissa tycker att trafikkaoset som uppstår när många människor kör in med sina bilar kring skolorna är ett trafiksäkerhetsproblem. Andra anser att det är helt rimligt att skjutsa sina barn till skolan för att skydda dem.

I dag kom även en enkät ut där en majoritet av rektorerna vid Sveriges grundskolor tycker att den största trafikfaran vid landets skolor – är föräldrarna själva, som åker och lämnar sina barn med bil. Enkäten gjordes av försäkringsbolaget If.

Tvåbarnsföräldern Maria Arkeby och Pia Grönvall, projektledare på Gävle kommun, besökte P4 Eftermiddag för att diskutera om när det är dags att släppa greppet och låta sina barn ta sig till skolan själva.

Enligt siffror från Transportstyrelsen dog under förra året totalt 17 barn, mellan åldrarna 0 till 17 år, i trafiken i Sverige. 305 stycken skadades svårt. Hur många av dem som var relaterade till just skolområdet och trafiken där är dock svårare att säga.

– Jag skulle bedömma att det inte är särskilt vanligt, och det är ytterst ovanligt med dödsfall i samband med skolvägen. Däremot inträffar dödsfall i samband med skolskjuts. Det kan handla om att barnen måste passera en väg med hög hastighet. De kan vara sena och på väg till sin hållplats, springer över vägen utan att se sig för och så kommer det en bil, säger Mats Gummesson, utredare på Trafikverket.