Övningsskolor för lärarstudenter möter kritik

1:48 min

Fler universitet och högskolor riktar nu kritik mot regeringens förslag att införa speciella övningsskolor, där lärarstudenter ska göra huvuddelen av sin praktiska utbildning. Även om de flesta är positiva till idén är flera lärosäten oroade för att övningsskolor kan bli en slags skyddad verkstad.

– I och med att man inte skulle utsättas för de mest problematiska skolorna, så skulle man inte bli förberedd på den situationen. Och verkligheten skulle kanske slå till alldeles för hårt mot den nyutexaminerade läraren, säger Shila Galt, biträdande professor och ledare för Chalmers gymnasiecenter.

För att förbättra kvalitén på lärarutbildningens praktiska del vill regeringen införa speciella övningsskolor och övningsförskolor.

Där vissa skolor, färre än i dag ska väljas ut för att ta emot ett stort antal lärarkandidater och där alla handledare ska ha genomgått en utbildning, vilket inte är krav på andra skolor.

I försöket, som föreslås hålla på under fem år, ska hälften av lärarkandidaterna göra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning på en övningsskola.

Men när lärosätena fått yttra sig om förslaget oroas flera, exempelvis Göteborgs universitet och Linköpings universitet för att det kan leda till en ojämn utbildningsnivå.

Karin Mårdsjö Blume är dekan, alltså huvudansvarig för utbildningsvetenskapliga fakulteten på Linköpings universitet.

– Nu kommer det satsas ganska rejält med resurser på den grupp som går i övningsskolor. Och det är klart att då får ju de troligen ett slags försteg. Och det här är en situation som både vi och skolhuvudmännen måste tänka på och balansera, säger hon.

Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartimentet menar att ett stort ansvar ligger på lärosätet, men förstår oron.

– Vi har också varit medvetana om det och det är ju därför som vi bland annat inte har velat att hela praktiken ska göras vid en övningsskola. Det är viktigt att det här balanseras så att lärarstudenterna möter skolor av olika slag under sina praktikperioder. 

De flesta universitet och högskolor är positiva till idén att satsa på den verksamhetsförlagda utbildningen, men fler tar upp att utbildningen kan bli ojämn när ersättningen från regeringen, under de fem försöksåren, bara täcker kostnaderna för att hälften av studenterna ska vara på övningsskolor.

De tar också upp att den tänkta starten för försöket, nu till vårtermingen är för nära i tid. Och det är en av de saker som utbildningsdepartimentet nu ska titta på innan förslaget klubbas. Peter Honeth igen...

– Det tillhör ju det som vi naturligtvis måste titta på nu. Jag har också noterat att det är en hel del som tar upp det här. Men vad slutsatsen blir, det kan jag inte säga i dag.