Brics - tillväxtländer att räkna med

Trots att den ekonomiska utvecklingen för Brics-länderna bromsar in, så är det är ändå ekonomier att räkna med i framtiden.

– Vi kan ju redan nu konstatera att Indien och Kina tillsammans svarar för ungefär 20 procent av världsproduktionen. Och för drygt två decennier sedan så svarade de bara för fyra eller fem procent, säger Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, och numera också Sydafrika, har under de senaste decennierna haft kraftigt växande ekonomier. Tillsammans utgör de idag cirka en fjärdedel av världsekonomin. 

Men nu börjar den snabbt stigande kurvan att mattas av. Tidigare i sommar skrev den internationella valutafonden IMF ner sin tillväxtprognos över världsekonomin, bland annat på grund av inbromsningen i tillväxtekonomierna.

Bland annat har Kina haft en inbromsning i tillväxten under nio av de tio senaste kvartalen. Och om Kinas ekonomi inte får högre fart under det andra halvåret av 2013 kommer tillväxten i år vara den lägsta på över 20 år.

– Deras tillväxt är beroende av vår tillväxt. Och den viktigaste anledningen till att tillväxten har avtagit i de här länderna de senaste åren, det är att vi har haft så dålig ekonomisk utveckling, säger Harry Flam.

Men även om den ekonomiska utvecklingen i Brics-länderna har bromsat in så är det här industriländer som kommer finnas kvar på den ekonomiska världskartan.

– Jag tror inte att den underliggande kraften i den ekonomiska utvecklingen i de här länderna egentligen har förändrats. Det största problemet ligger inte inom ekonomin, utan det ligger inom politiken. Det gäller framför allt Ryssland och Indien. Där finns det mycket som kan göras av politikerna för att avreglera ekonomin och minska korruptionen, så det blir lättare för utländska företag att komma in i länderna och stärka konkurrensen, säger han.