Amerikansk gisslan dödad

Den muslimska gerillan i Filippinerna hävdar att den har dödat en av de tre amerikaner som hålls som gisslan sedan den 27:e maj.
Det är Abu Sabaya, talesmannen för Aby Sayyf-gerillan, som uppger för en radiostation i Filippinerna att Guillermo Sobrero, från Kalifornien har avrättats. Militären i Filippinerna säger att den inte kan bekräfta uppgifterna. Gerillan hotade att avrätta en av amerikanerna under måndagen, men sköt upp hotet, sedan den filippinska regeringen gick med på kravet att en medlare från Malaysa skulle kallas in. Abu Sayyaf-gerillan håller minst 13personer som gisslan, de flesta togs vid en semesteranläggning i Filippinerna för över två veckor sedan.