NSA begår tusentals överträdelser varje år

2:19 min

I USA avslöjas nu att underrättelsetjänsten NSA har brutit mot sekretessregler eller överträtt sina befogenheter tusentals gånger varje år.

Tekniska misstag och slarv ligger bakom fall där amerikaner olovligen tycks ha avlyssnats, avslöjar Washington Post, som hänvisar till en intern NSA-granskning, läckt av Edward Snowden.

Som när en NSA-operatör, enligt rapporten, av misstag tryckte in siffrorna 202 i stället för 20 i en dator inför en avlyssningsoperation.

Därmed förväxlades riktnumret till den amerikanska huvudstaden Washington med landsnumret till Egypten, och uppgifter om tusentals amerikaner registrerades.

Men det finns också många fall där NSA:s enorma tekniska avlyssningsresurser har använts oförsiktigt, enligt rapporten.

Exempelvis när NSA-analytiker programmerade avlyssningssystemet Dishfire att söka rätt på kommunikation som nämnde både ordet Ericsson – avseende det svenska företaget – och orden "radio", eller "radar", en förfrågan som lika gärna kan ha registrerat amerikanska medborgare, som det militära pakistanska mål förfrågan avsåg.

Det här är bara två av flera tusen fall årligen, sedan 2008, som redovisas i de dokument och den interna NSA-revision som Edward Snowden läckt till Washington Post.

De flesta överträdelserna gällde övervakning av amerikaner eller utländska mål i USA, något som är begränsat i lag.

Materialet ger också en inblick i hur svårt det är för utomstående att få insyn i NSA, även för USA:s ledande politiker som ytterst är ansvariga för verksamheten.

Dokumenten visar bland annat hur NSA uppmanat anställda att utelämna detaljer, i sina rapporter till justitiedepartementet och utelämnat information om oavsiktlig övervakning av amerikaner. Bland annat ska fallet med riktnummerförvirringen ha utelämnats.

En chef för NSA, som uttalar sig anonymt för tidningen, säger att NSA är en organisation som drivs av människor som verkar i en mycket komplex miljö. Han medger att misstag begås, men säger att de är mycket få i förhållande till antalet korrekt hanterade fall.

Men hur många fall NSA faktiskt hanterar är oklart . Den nu avslöjade NSA-revisionen rör bara NSA:s verksamhet i Maryland och kring huvudstaden Washington. Skulle alla NSA:s verksamheter inkluderas skulle antalet fall bli betydligt fler heter det.