Malmö

Hundratals på marsch mot vårdnedskärningar

2:55 min

Flera hundra demonstranter gav sig mitt på fredagen iväg på marsch i Malmö med krav på att nedskärningarna inom den skånska vården stoppas.

Målet var Regionhuset vid Dockan där samtidigt runt 800 politiker och tjänstemän samlats för ett stort framtidsseminarium om Skåne 2030.

Ett av de protesterandes krav var att regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) avgår. Men på plakaten fanns också krav på att regiondirektören och andra borde lämna sina poster, att det inte borde vara möjligt att göra vinst inom välfärden och mot flyttkaoset som de protesterande anser drabbar både personal och patienter.

Dessutom hade Susanne Wensmark från Kommunals sektion 1 vid Skånes Universitetssjukhus i Lund med sig en tavla som målats av Jannicke Larsson.

– Den symboliserar den frustration som vi känner, berättade hon och pekade på ett isberg med ett antal kors på.

– Isberget visar vårdskadorna som vi får på grund av för få vårdplatser och för lite resurser. Korsen symboliserar dödsfallen till följd av resursbristen - och nere i vattnet finns alla okända fall som bara vi i vården känner till, fortsatte Susanne Wensmark.

Meningen var att tavlan tillsammans med ett antal krav skulle lämnas över till någon ur regionledningen. Och Susanne Wensmark säger att hon överhuvudtaget vill se mer av regionens ledning.

– Vi i Kommunal har länge sagt att de borde komma ut i verksamheten tillsammans med oss fackliga. För vi vet var bristerna finns.

– Och vi är inte emot utveckling, betonar hon. Men ett snabbare vårdflöde ska vara till patienternas fördel, inte bara för att råda bot på en ekonomisk brist.