Fler anställda på bioteknikföretag

Bioteknikföretagen i Uppsala län tror att man kommer att öka antalet anställda en hel del de närmaste åren. Det är främst personer med långa högskoleutbildningar eller forskarutbildningar, främst inom områdena kemi och biologi som kommer att efterfrågas.

Det visar en rapport som Länsarbetsnämnden har sammanställt. Företagen ser ljust på framtiden och tror att omsättningen kommer att öka de närmaste tre åren.