Flygbuller över Luleå minskar

Den så kallade bullermattan över Luleå kan komma att minskas med 33 procent. Orsaken är att F21, i och med JAS, kan flyga in och ut från Kallax på ett helt annat sätt än tidigare.

En minskning av bullret över Luleå öppnar för att kommunen blir mer positiv till bygglov i Antnäsområdet, Måttsund och längs kustlinjen upp mot Kallax by

- Jag tycker det ser mycket bra ut. Vi har ju haft många ärenden under åren där människor fått avslag i det här området just på grund av bullermattan, säger PG Isaksson, byggnadsnämndens ordförande i Luleå.

Förslaget från F 21 ska nu på remiss till Luleå kommun, Länsstyrelsen samt Luftfartsverket. Därefter ska myndigheten Generalläkaren ta ett beslut. Om förslaget går igenom så kommer JAS-planen i fortsättningen att flyga upp efter luleälven samt ut över havet innan de fortsätter mot sina övningsområden. Det kunde man inte med Viggen och Draken i samma utsträckning.

Förslaget innebär dock att det kommer att ske mer flygningar upp efter älven, vilket drabbar boende där. Men Per Arne Johansson, miljöofficer på F21 tror inte att det kommer bli någon märkbar skillnad.

PG Isaksson påpekar också att de som redan bor under den så kallade bullermattan ofta säger till kommunen att de inte störs.