V vill stoppa gruvdrift i naturskyddade områden

2:06 min

Vänsterpartiet vill helt förbjuda prospektering av mineraler i naturskyddade områden som naturreservat och områden som klassas som världsarv. Det här talar partiledare Jonas Sjöstedt om i sitt sommartal i Umeå.

– Nej, det är ju ganska självklart, det är våra mest värdefulla naturområden som vi har valt att spara till kommande generationer. Där passar inte gruvdrift, säger han.

Det finns i dag omkring 500 naturreservat i Sverige. Måste man säga nej till, precis alla projekt, som ska bedrivas i naturreservat, kan man inte vara flexibel?

– Nej, vi menar att naturreservat, är skyddad natur, om det är så att man kan upphäva narturreservat, på grund av att någon som vill öppna en gruva några år, då har skyddet ingen betydelse.

Enligt Vänsterpartiet är den svenska lagstiftningen exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag, medan rättigheterna för de boende är för svagt. 

I samband med Sjöstedts sommartal i Umeå senare i dag lanserar partiet flera förslag på förändringar, bland annat då totalförbud mot prospektering av mineraler i naturreservat. I dag gäller det bara för nationalparker.

För att vara säker på att gruvföretag har råd att betala för miljökostnaderna, vill Vänsterpartiet  till exempel att tillstånd att få bryta mineraler bara ska få ges till bolag som kan visa upp att de är ekonomiskt lönsamma, när man också räknat med alla miljökostnader. Sjöstedt står också fast vid Vänsterpartiets krav från i vintras om att kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare, från 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent.

– Om vi tar miljörisken och låter företag exploatera våra rika mineraltillgångar, då ska invånarna ha någonting tillbaks, säger Jonas Sjöstedt.

Det här innebär ju en avsevärd höjning, i avgift för bolagen. Vad betyder det för investeringsviljan?

– Det innebär att vi kommer upp i nivå med andra gruvnationer, jag tycker det är helt rimligt.

Är du inte rädd att det är många gruvprojekt som kanske inte kommer att bli av?

– Nej, det är jag inte, för även när vi har genomfört den här kraftiga höjningen av mineralavgiften, så kommer Sverige att vara ett förmånligt klan att bedriva gruvnäring i.