Jonas Sjöstedt (V) höll sommartal

Vänsterpartiet vill helt förbjuda prospektering av mineraler i naturskyddade områden som naturreservat och områden som klassas som världsarv.

Det här talat partiledare Jonas Sjöstedt om i sitt sommartal i Umeå.