Gruvföretagen branschförening kritisk mot Vänsterpartiets förslag

0:47 min

Gruvföretagens branschförening, Svemin, är kritisk till Vänsterpartiets förslag om att totalförbjuda gruvdrift i naturreservat.

– Det kan ju finnas värdefulla saker som vi vill kunna ta upp ur marken. Då skulle vi inte kunna leta efter dem och det är en restriktion som skulle kunna vara väldigt olycklig för landet, menar Per Ahl, vd för Svemin.

Varför är det viktigare med gruvbrytningen än de här naturvärdena?

– Därför att det finns så värdefulla mineral att man måste väga naturintresset mot de värden som finns där. Det är ett avgörande som måste göras från tillfälle till tillfälle. Vad är viktigast för världen och landet, säger Per Ahl.

Kan det inte vara en lämplig avvägning att ett område som ansetts så viktigt ur natursynpunkt att det blivit ett naturreservat också ska vara fredat från gruvbrytning?

– Nej, det tycker jag inte eftersom det i så fall ska avgöras från tillfälle till tillfälle, vilket görs enligt den lagstiftning vi har idag, säger Per Ahl.