Stockholm

Banarbetare larmar om farlig räls mellan Centralen och Stockholm södra

1:42 min

Rälsen längs getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholm central och Södra station, är i så dåligt skick att röster nu höjs för att säkerheten är hotad och forskare vid KTH menar att trafikverket inte har kontroll på situationen. Tågrälsen sitter på många ställen löst då rälsens fästen ständigt lossnar.

– Här är det löst. Där är det borta, där har du fler, det ska inte vara såhär. Vi har sammanlagt få slå i 520 stycken, så när tågen åker över här då åker de ur.
– Så rälsen sitter inte riktigt fast?
– Nej, kliver de ur här, då kliver de ur ordentligt och då blir det riktigt illa.

Tiotusentals personer åker tåg varje dag mellan Stockholms central och Stockholms södra, lyckligt ovetande om spårens dåliga skick. Ulf Olofsson, professor på Kungliga Tekniska högskolan som tidigare gjort fältstudier på sträckan tycker att situationen är allvarlig:
– Är det så att man behöver slå in femhundra infästningspunkter på en kilometer så säger det att man inte har kontroll på spåren längre. Till slut kan man ju få haveri. Katastrof om det blir problem där.

Underhållet av getingmidjan, landets mest trafikerade tågsträcka har varit eftersatt länge men nu börjar skicket i spåren försämras i en allt snabbare takt.
– Alla skador blir ju större när man inte har spår av bra klass. Är det femhundra som varit lösa så blir jag orolig, säger Ulf Olofsson, professor vid KTH, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Enligt Trafikverket kommer getingmidjan att rustas om fem år. Martin; som jobbar dagligen i spåret, hoppas att ingen olycka inträffar fram till dess.
– Det behövs nog inte mycket för att det ska hända en olycka här, säger Martin.