Avtal för Seko, strandat för OFR

Ett avtal har blivit klart för 22 000 statligt anställda som organiseras av LO-förbundet Seko. Däremot strandade förhandlingarna för 120 000 statligt anställda inom OFR på söndagskvällen.
Seko-avtalet löper på 2,5 år och ger löneökningar det första året på 3 procent och det andra på 3,3 procent. OFR, som organiserar bland annat poliser och officerare, har begärt medling. Detsamma gäller sedan tidigare akademikerorganisationen Saco-S.