Klassernas storlek – het fråga

2:01 min

I dag börjar många skolan och en fråga som engagerar många är klassernas storlek.

Det är skolstartstid nu för landets alla elever i grundskolan och på gymnasiet. Skolan har också kommit att bli en allt hetare politisk fråga så här ett år före valet. Och en fråga som engagerar många är klassernas storlek.

I våras lovade Socialdemokraterna att minska elevantalet i de lägsta klasserna. Men frågan om vilken nytta färre elever har är omtvistad bland forskare.

Inger Enkvist som är professor i spanska vid Lunds universitet har studerat det här i ett internationellt perspektiv och ser ingen anledning att minska klasserna:

– Det finns utomordentliga resultat i klasser som är relativt stora, nämligen om man har en duktig lärare och om eleverna är ambitiösa och har tränat sig att vara uppmärksamma.

Välutbildade bra lärare och disciplin i klassrummet  är alltså mycket viktigare än skolklassernas storlek anser Inger Enkvist.

Hon betonar också hur viktigt det är att fokus i skolan är på elevens inlärning. Efter att ha studerat hur skolan fungerar i många andra länder skulle hon önska att förskoleklassen i Sverige blev obligatorisk och att fokus där vore att lära barnen vad som krävs i skolan, det vill säga inlärning. Och det kan vara lättare att lära sig det i en större klass, anser hon.

– Det är svårare om man bara är ett par stycken elever eftersom stämningen då blir mer familjär.

En stor amerikansk studie som heter star har visat att elever i de yngre klasserna lättare lär sig att fungera i skolan om de går i en mindre klass. Inger Enkvist tror inte riktigt att resultaten håller.

Men det gör Björn Öckert som är forskare på Ifau, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Han har nyligen publicerat en ny svensk studie, där han har jämfört elever som gick i stora respektive mindre klasser i mellanstadiet på 1980-talet:

 – Den mest trovärdiga forskningen visar att de som går i en mindre klass klarar sig bättre än de som går i en större. De får högre utbildning och högre lön som vuxna.

Men en svårighet med att minska klasserna är att det på kort tid krävs många nya lärare och risken är att kvaliteten på lärarna minskar säger Björn Öckert, som också menar att det är ett svårt ämne att forska i.

– Ett exempel på det är att man ofta placerar svaga elever i mindre klasser. Så om man bara tittar på resultat och klasstorlek ser det ut som om de som går i en mindre klass klarar sig sämre men det beror ju på att de klarar sig sämre redan från början inte för att det är dåligt att gå i en liten klass.