Igenkänd trots löfte om anonymitet - journalister kan få böter

1:32 min

Tre journalister på tidningen Göteborgs-Posten stod i dag inför rätta anklagade för brott mot tystnadsplikten enligt Tryckfrihetsförordningen. Detta efter ett reportage där en kvinna som ville vara anonym menar att hon gick att känna igen på bilden.

– Det är väldigt beklagligt för alla inblandade rent mänskligt. Och så är det ju ingen fjäder i hatten för GP:s trovärdighet. Vi vill ju att våra läsare lugnt ska kunna vända sig till tidningen och veta att deras anonymitet inte ska röjas, säger GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein.

Reportaget i GP handlar om en våldtäkt och den drabbade kvinnan är samlad när hon förhörs men när hon ska berätta om bilden och känslorna när hon förstod att hon var igenkänd brister rösten.

– Det här är ett svek av GP och handlar om journalistiskt yrkesheder, säger hon. Om man begär att få vara anonym så måste man vara få vara trygg.

Från Göteborgs-Postens sida menar man att man var överens inför publiceringen och förnekar brott. Kvinnan ska ha godkänt bilderna och hon gick inte att kännas igen av en större allmänhet, menar GP.

Och många av frågorna under rättegången handlar om det finns olika graderingar av anonymitet. Åklagaren yrkar på bötesstraff för journalisterna och för GP har händelsen redan fått konsekvenser.

– Vi har självklart diskuterat detta väldigt mycket på tidningen och alldeles oavsett utgången av den här rättegången har vi slutat att använda oss av den här typen av arrangerade anonymiserade bilder. Vi vill inte riskera att hamna i en sådan här diskussion där missförstånd kan uppstå, säger chefredaktören Cecilia Krönlein.

Carina Holmberg
carina.holmberg@sverigesradio.se