Åstrand hade premiär för nya programmet Åstrand

Måndag, tisdag, torsdag mellan 10 och 13 sänder Joakim Åstrand förmiddagsprogrammet Åstrand.

I premiärprogrammet handlade det bland annat om vilken sommarvecka som är bäst. Åstrand ringde upp Kräklingbo skola där läraren Rosmarie Lindby gjorde sin 39:e höstterminsstart. Efter elva kom förre landsarkivarien Tryggve Siltberg, som i september doktorerar i historia med avhandlingen Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid - Skatterna, gårdarna och befolkningen, vid Umeå universitet. Han fick sällskap i studion av sociologen Therese Appelqvist.

När klockan passerat tolv hade Åstrand lunchöppet. Bland annat ringde han upp Anders Nyberg i Burgsvik och frågade om han var den sista som använde fax? Och så var det tävling också.