Laholm

160 invånare får rätt att välja sotare

1:38 min

Första ronden i sotarfejden i Laholm är avgjord. Vinnare blev 160 invånare som själva vill välja sotare. Förloraren blev Laholms kommun som ville tvinga alla att anlita den sotarfirma som fått den kommunala entreprenaden.

– Nu får man ha sin sotare i fred, så det känns skönt. Jag är mycket tacksam för det här beslutet, säger Kalle From som är en av de 160 invånarna som påverkas av beslutet.

I måndags fattade länsstyrelsen beslutet som många väntat på med stort intresse.

Och Länsstyrelsen ger bifall till 160 laholmare som alla överklagat det kommunala beslut de har fått, nämligen att de inte fick anlita en sotarfirma som är konkurrent till den firma som Laholms kommun upphandlat som sin entreprenör.


I lagtexten sägs att en kommun får medge att vem som helst får sota, förutsatt att det kan ske på ett ur brandsynpunkt betryggande sätt.

Detta "får medge" har kommunen tolkat som att man inte måste ge tillstånd till någon annan. Samtidigt har man sagt att om laholmarna själva får välja sotare, kan det medföra att man måste omförhandla avtalet med den sotarfirma som fick entreprenaden eller säga upp avtalet.

Men, efter att ha fått stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har länsstyrelsen kommit fram till en annan uppfattning. I beslutet från i måndags sägs att det i förarbetena till den aktuella lagen läggs stor vikt vid att det kan skapas komkurrens mellan olika företag och att om sotningen kan ske på ett säkert sätt, så skall kommunen lämna sitt medgivande.


Att väga in faktorer som kommunens avtal med en entreprenör, det ger laget inget stöd för, säger länsstyrelsen som upphäver alla nekande beslut att själv välja sotare som Laholms kommun fattat.


Maja-Lena Hamrén
maja-lena-hamren@sverigesradio.se