Köttkontroller skärps

1:58 min

Efter flera köttskandaler i Sverige ska Livsmedelsverket nu skärpa kontrollerna.

Den senaste skandalen handlar om en köttbutik i Helsingborg som har sålt felmärkt kött till livsmedelsbutiker i Sverige. Köttet har sålts som svenskt, men kommer från Polen, Irland och Holland.

Vissa köttpartier hade märkts med ett sigill, som intygar att företaget är godkänt av Livsmedelsverket.

– Uppenbarligen har inte våra kontroller på det här området räckt till, eftersom många företag chansar och fuskar. Vi arbetar nu på att bygga upp en bättre organisation för att upptäcka fusk, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Samtliga landets kommuner och länsstyrelser har tillsammans med Livsmedelsverket kontrollansvar och samarbetet mellan myndigheterna ska förbättras.

Enligt miljöförvaltningen i Helsingborg har kött sålts olagligt till stora delar av Sverige och till Danmark och Nederländerna. Det är oklart exakt hur mycket, men det handlar om flera ton kött.

– Lagstiftningen bygger på att företaget gör rätt. Sedan finns det kontrollmyndigheter som ser till att det fungerar, säger Louise Nyholm.

Det felmärkta köttet upptäcktes i somras i Malmö. Köttet hade märkts med svensk flagga och skriften 100 procent svenskt kött.

Partiet kunde spåras till Helsingborg och en köttindustri som inte hade tillstånd från Livsmedelsverket för sin verksamhet.

Köttfusk är lönsamt, och troligtvis vanligare än man hittills trott, menar statsinspektör Louise Nyholm.

– Efter den här våren så känner jag att det finns ett stort mörkertal.

Ingenting pekar hittills på att de felaktigt märkta köttet varit dåligt, men Helsingborgsföretaget måste nu under viteshot återkalla alla animaliska leveranser och ta fram en lista på alla som man har sålt till och i vilka mängder.

--  Vi ser ju mycket allvarligt på det här. Konsumenten vill kunna göra medvetna val, men det kan man inte om produkten inte är märkt på rätt sätt, säger Olu Lindström, avdelningschef på Miljöförvaltningen i Helsingborg.