Fler kvinnor vill bli soldater

1:37 min

Allt fler kvinnor söker in till den grundläggande militära utbildningen, GMU.

I år är 20 procent av de drygt 33 000 som sökt grundutbildningen kvinnor, alltså drygt 6 500 kvinnor.

Linda Stendahl är en av de som ryckte in i går vid amfibieregementet i Berga.

– Så länge jag kan minnas har jag alltid velat rycka in.

I år har drygt 33 000 personer sökt in till den grundläggande militära utbildningen, GMU. Av de är drygt 6 500 kvinnor, eller 20 procent.

Förra året var det bara 3 678 kvinnor som sökte. För tio år sen när Sverige fortfarande hade värnplikt, var bara mellan tre och fem procent kvinnor.

– Jag tror att ökningen beror på att vi lämnat värnplikten. Då var det ju plikt för bara män. Men nu är det frivilligt och då måste vi vända oss till alla i samhället, säger Peter Öberg, stabschef på Försvarsmakten.

Varför är det viktigt att många kvinnor söker?
– Vi vill ju rekrytera de bästa och då måste vi vända oss till alla.

Linda Stendahl, ska just genomgå vapenträning för första gången och hon tycker att det är positivt att fler kvinnor väljer att rycka in.

– Jag tycker att det är kul att fler tjejer vill. Tjejer är fullt kapabla att klara av det här.