Bristande kontroll hos IDEA

En tidigare anställd på det internationella demokratiinsitutet IDEA i Stockholm, fick i flera år 34.000 kronor i månaden, för att stå till IDEAs förfogande en dag i veckan.
IDEA betalas till största delen med svenska skatte- och biståndspengar. Institutet ska arbeta för att sprida demokrati i världen, bland annat genom att sända ut valövervakare. För en tid sedan avslöjades det att intitutet själv brister i demokrati, ledarskap och ekonomisk förvaltning.