Eva F Dahlgren: "Fallna kvinnor"

2:37 min

När journalisten och författaren Eva F Dahlgren höll på med sin genombrottsbok "Farfar var rasbiolog"hittade hon ett album med nakna kvinnor på rasbiologiska institutets arkiv i Uppsala. Femton år senare återvände hon till bilderna, vilket resulterat i boken "Fallna kvinnor. När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut".

Det handlar om att kontrollera, systematisera, fösa undan. De allra längst ner på samhällsstegen. De fattigaste mest utsatta kvinnorna. Strykfåglarna. Eva F Dahlgren har studerat socialstyrelsens och anstalternas märkliga kvasipsykologiska katalogiseringslistor över demimonder, berglärkor, nymfomaner osv. Oredigt yttre betydde missanpassat inre. Medfödd lättja, breda käkpartier, bristande motståndskraft.

Det här är Sverige på 1920-talet, ett samhälle besatt av renhet. Ordning. Av arbetsmoral. En lag som gör det omöjligt att leva för fattiga ogifta kvinnor är lösdriverilagen. En riktig klasslag. Som fanns till 1965. Det handlar ju också om medelklassens rädsla för kvinnor som levde ut sin sexualitet, av att behöva de avvikande för att veta att man är normal. Det var förbjudet att driva omkring sysslolös utan arbete. Utan rättegång kunde man skickas till Landskronaanstalten. Tvångsarbetsanstalt för kvinnliga lösdrivare ledd av Socialdepartementet.

Och det är två kvinnor på den anstalten som Eva F Dahlgren följer närmare Inga, och Karin.

En fattig kvinna från landet hade inte en chans. Speciellt om inte om hade legat bort sig. Som det hette. Uppfostras tryckas ner kanske steriliseras. Dömas att återvända till hemorten. Här gick det inte att klättra. Vilja nåt mer. Det är som om själva framåtandan måste dödas. Typ av diagnos: hon är mycket självgod tycker att hon vet allting och kan allting. Eller: passar bäst att vakta gäss.

Kapitlen är mycket korta. Och de mer gestaltade partierna hinner aldrig liksom veckla ut sig. Det är hur som helst nödvändigt. Att ta del av detta. Kulturhistoria kan vara som en spark i magen. Eva F Dahlgren lägger in sin egen vånda i materialet, blandar intervjuer med olika forskare med protokoll och brev med mer fiktiva avsnitt där hon skapar ett sammanhang åt Inga och Karin, följer dem så långt det går, försöker ge dem upprättelse.

Intressant nog blev de sin katalogiserade undermålighet till trots mycket gamla.