KARLSTAD

Hells Angels-avtal kan avgöras i rätten

Senast den 30 augusti måste Karlstads kommun svara på om uppsägningen av Hells Angels lokal i Hertzöga är giltig, annars kan saken komma att avgöras i rätten. Det skriver Hells Angels juridiska ombud Ismo Salmi i ett brev till kommunen.

Vidare skriver han att man kommer kräva skadestånd från kommunen om polisen tar till åtgärder som försvårar för klubben att vistas i lokalen.

- All sådan verksamhet kommer av min huvudman att betraktas som härrörande från kommunens sida, oaktat att polisen vidtar de faktiska åtgärderna, och därmed utgöra grund för skadeståndskrav, skriver Ismo Salmi.