Stor miljökatastrof hotar Ukraina och Moldavien

1:53 min

Tusentals ton kemikalier i ett nedlagt gruvområde i västra Ukraina riskerar att rinna ut i en stor flod som är dricksvattentäckt för över tio miljoner människor.

Kemikalierna i det nedlagda gruvområdet i Kalush har varit kända sedan tidigare, men lite har gjorts för att reda upp situationen. De senaste dagarna har situationen dock förvärrats, vilket gör att de giftiga ämnena riskerar att läcka ut betydligt snabbare än beräknat om ingenting görs.

– Situationen har förvärrats dramatiskt, sprickorna här är två till tre meter djupa, säger Mikhail Malkov, som jobbar för FN med vatten och kemikaliefrågor.

Det handlar om ett nedlagt dagbrott där man tidigare brutit salt och senare kalium. Dagbrottet som är över hundra meter djupt, cirka en kilometer långt och flera hundra meter brett, fylldes med grundvatten när gruvan stängdes för några år sedan och är full av starkt koncentrerat saltvatten och tungmetaller, dessutom finns här kemikalier som dumpats av kemindustrin i trakten.

– Det är höga halter av tungmetaller och kemikalier, säger Yuriy Sadoviy, som just tagit prover i dammen.

Allvarligast är att det mycket giftiga ämnet hexaklorbensen som är starkt cancerframkallande dumpats i stora mängder precis bredvid gruvan och som nu sprider sig med hjälp av regnvatten till dammen. Än så länge så hålls det mesta av kemikaliesoppan innanför väggarna till gruvan, men på den ena sidan av dammen sipprar det in vatten genom marken till reservoaren, och det man upptäckt nu är att det läcker in mycket mer än för bara några dagar sedan.

Det här gör att vattennivån stiger och när trycket blir tillräckligt högt på andra sidan av dammen är risken stor för att det tar sig ut därifrån och når en flod som rinner ut via Ukraina och Moldavien och mynnar ut i Svarta havet.

Situationen är allvarlig konstaterar Mikhail Malkov på FN, förut trodde vi att vi hade två år på oss att förhindra utsläppen, nu handlar det om några månader, högst ett halvår. Risken finns annars att färskvatten som används inom jordbruket och till dricksvatten slås ut, något som kan drabba tio miljoner människor.

– Det skulle kunna slå ut jordbruket för tio miljoner människor, säger Mikhail Malkov.