Svårt att jämföra vårdcentraler

1:54 min

Det är svårt att som patient välja vårdcentral, eftersom det saknas information om den medicinska kvalitén, och det går därför inte att jämföra olika vårdcentraler.

– Vi har funnit att det har funnits väldigt gott stöd för att välja vårdcentral bland svenska allmänheten. Men att informationen måste utvecklas, dels för att patienten ska kunna göra val som de känner sig trygga och nöjda med, men också för att de ska kunna vara en drivande faktor i kvalitetsutvecklingen, säger Caroline Andersson, utredare Myndigheten för vårdanalys.

Myndigheten för vårdanalys har gjort en rapport som bygger på enkätintervjuer med 3354 personer.  Av de som bytt vårdcentral tycker bara var femte person att de på ett bra sätt kunde jämföra likheter och skillnader, skriver Dagens Nyheter.

Detta ställer till med problem för medborgare som ska göra sitt val av vårdcentral, enligt utredare Caroline Andersson.

– Patienten får det svårare att göra ett val av vårdcentral som matchar med ens egna preferenser och önskemål. Dels kan det få effekter på kvalitetskonkurrensen i vårdvalet, det vill säga att vissa faktorer blir styrande som tillgänglighet och bemötande medan andra saker som medicinsk kvalitet inte blir styrande eftersom patienterna inte har tillgång till den typen av information och inte hittar den.

De senaste tre åren har en av fyra personer bytt vårdcentral. Socialminister Göran Hägglund är en av de som tydligt har förespråkat vårdvalet och så här säger han om kritiken i rapporten.  

– Det som rapporten pekar på är att informationen till människor om det underlag som faktiskt finns är bristfällig, alltså att man inte når ut med informationen om hur man kan välja. Om man tittar på sajten 1177.se, där kan man titta till exempel på Stockholms vårdcentraler, jag kan jämföra de som kan vara aktuella, till exempel den som ligger nära där jag bor, den som är nära min arbetsplats och se hur andra patienter har upplevt det här. Det gör att du och jag har ett oändligt bättre underlag för våra val än tidigare, och dessutom får vi välja, säger socialminister Göran Hägglund.