Umeå får regionkontor för utvecklingssatsning

Sju kontor i landet skall samordna stöd för nya företagsidéer. Under tio år framöver skall Innovationsbron satsa på nya företag.

Ett antal statliga stiftelser, Teknikbrostiftelserna, med uppgiften att stödja utveckling av uppfinningar och nya företagsideer slås ihop till en koncern som skall satsa 200 miljoner kronor om året i tio år för utveckling av nytt företagande.

Den nya koncernen Innovationsbron skall ha en tioårig plan, och näringsminister Tomas Östros säger att det här kan bli ett av de starkaste innovationssystemen i Europa.

Innovationsbrons regionkontor skall finnas på sju orter i landet - i Norrland i Luleå och Umeå.