Samarbete inför valet i höst

SKÅNE. Skånes väl och Sverigedemokraterna ska dela på kostnader för program och valsedlar inför höstens val.
Skånes väl, med sex mandat i Region Skånes fullmäktige, har kommit överens med Sverigedemokraterna om en teknisk och ekonomisk samverkan inför höstens val till riksdag och regionfullmäktige. Enligt ett pressmeddelande som skickats ut efter ett gemensamt möte i Helsingör igår underlättas samverkan av den gemensamma ståndpunkten att det behövs akuta ''åtstramningar inom svensk invandringspolitik''. Båda partierna pekar i pressmeddelandet ut den nuvarande danska regeringens politik på det området som ett föredöme. Trots denna ideologiska överensstämmelse skriver partierna också att samverkan inte ska omfatta respektive partis politik. I stället handlar det om att dela kostnaderna för program och valsedlar med mera. Några gemensamma listor ska inte förekomma. Skånes väl är paraplyorganisation för ett antal lokala missnöjespartier i Skåne med Sjöbopartiet som ett av de mest tongivande. Överenskommelsen om samverkan med Sverigedemokraterna omfattar inte Skånes väls olika lokala organisationer.