Marijuana - farlig drog eller medicin?

25 min

Opinionsmätningar i USA visar att en majoritet av befolkningen idag är för legalisering av marijuana. I bl a Kanada och i några amerikanska delstater är marijuana redan tillåten för medicinskt bruk. Vi har plockat fram ett par program som speglar debatten för och emot marijuana.

I programmet Cannabis - hur farligt är det? från 1973 samtalar tre medicinare om hur människan påverkas av giftet från den indiska hampan. De tycker att rapporteringen i medierna ofta är osaklig och känsloladdad. 

1997 sänder Studio Ett ett inslag om den livliga marijuana-debatten i USA. Diskussionen om legalisering och marijuanan som smärtlindring hade pågått länge.