Säkerhetshöjande åtgärder vid Bodens kraftverk dröjer

Miljödomstolen bestämde för drygt fem år sedan att säkerheten ska höjas vid Bodens kraftstation. Vattenfall, som hade ansökt om att få bygga ytterligare en dammlucka har hittills inte gjort något av vad som krävdes då. Nu vill bolaget istället göra en alternativ lösning för att förbättra säkerheten.

Istället för att bygga ytterligare ett utskov, vad man skulle kunna säga är en ny dammlucka, och så kallade fångstdammar vid Boden kraftverk vill Vattenfall förbättra säkerheten genom att höja och förlänga kanterna på den befintliga dammkroppen. Samtidigt som Vattenfall bygger om dammen så skulle vägbanan över dammen vid Bodens kraftstation få ett nytt utseende, bland annat med en separat gång- och cykelbana som ine finns där idag.

Trots det så hävdar Bodens kommun att de negativa effekterna är större och man vill att de tidigare kraven ska uppfyllas, innan man tittar på en alternativ lösning. Bodens kommun vill också att Vattenfall ska ta fram mer sakliga argument till varför man nu vill höja dammkroppen, istället för att bygga ytterligare ett utskov. Inte minst för att det enligt kommunen skulle påverka landskapsbilden och utsikten negativt.

Enligt Länsstyrelsen i Norrbotten, som är tillsynsmyndighet, ser man försiktigt positivt på Vattenfalls nya lösning som de anser vara säker.

Allt tyder nu på att det kommer att ta lång tid innan det blir några säkerhetshöjande åtgärder vid Bodens kraftstation. Vattenfall hoppas dock på ett positivt besked från miljödomstolen senast i vår, så att byggnationerna vid Bodens kraftstation kan starta under sommaren 2005.