Kristersson (M): Oroande att korta sjukfall ökar

1:50 min

Som Ekot rapporterade om i morse, så ökar den korta sjukfrånvaron och kommer att kosta Försäkringskassan nästan tre miljarder mer under nästa år. Att det är just de korta sjukfallen som ökar, är extra oroande, anser socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

– Det brukar ju börja där, att den korta sjukfrånvaron ökar. Och om man inte är noga med det och ser till att den inte far iväg, då finns en risk för att den långa sjukfrånvaron ökar och det är den som i sin tur riskerar att landa i förtidspensioneringar. Så jag vill bara att vi är väldigt försiktiga så att vi inte hamnar i samma situation som på 80-talet och 90-talet, säger sjukförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Nivån på 80- och 90-talets förtidspensioneringar är det fortfarande långt till. Då förtidspensionerades som mest 70 000 personer om året. Nu är siffran 12 000 om året. Men det är utvecklingen som oroar socialförsäkringsministern.

En annan trend som fortsätter är att det är psykisk ohälsa bakom allt fler sjukskrivningar och att det är kvinnor mitt i livet som är överrepresenterade. Det är heller ingen hemlighet att tillgängligheten till terapeuter för själen är mycket sämre än för kroppen. Men Ulf Kristersson tycker att situationen blivit bättre.

– Min bild är att psykiatrin fungerar mycket bättre i dag och att vi talar mycket ärligare och öppnare om psykisk ohälsa i dag än tidigare.

Vet du vad det kostar, en timma hos en terapeut, om du inte går via sjukkassan?

– Nej, det vet jag faktiskt inte.

Det kostar över 800 kr i timmen.

– Jo, men jag tror att det tydligt är så, att tillgängligheten inte är tillräckligt bra.

Inom andra partier i alliansregeringen finns det önskemål om att korta arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen från två till en vecka. Centern driver den frågan i budgetförhandlingarna. Men det har socialförsäkringsministern inte tagit ställning till ännu.

– Alltså det finns både för- och nackdelar, både med en längre sjuklöneperiod, alltså med en starkare koppling mellan arbetsplatsen och själva sjukfrånvaron, men också fördelar med motsatsen. Det vill säga att man inte ska riskera att människor med ohälsa inte får en anställning. Det tycker jag är en ganska svår fråga, säger Ulf Kristersson.