Hatt vill satsa på mer it-inlärning i skolorna

2:09 min

Centerpartiet vill att varje skola ska ha en strategi för hur man använder it. Partiets it-minister Anna-Karin Hatt är mycket kritisk till att att bara ungefär hälften av högstadieeleverna använder datorer under lektionstid.

– Skolan missar alldeles för många möjligheter att ge eleverna chansen att lära sig så mycket som möjligt. Därför att forskningen visar väldigt tydligt, den forskning som finns, att använder man it på rätt sätt så kan man nå fantastiska resultat när det gäller kunskapsinlärning i alla möjliga ämnen. Om eleverna inte får använda de verktygen så innebär det att de får lära sig för lite  i ämnena i allmänhet, men det innebär också att de missar möjligheterna att använda it på ett mer avancerat sätt, säger it-minister Anna-Karin Hatt (C).

Även om antalet elever som har tillgång till en dator i skolan, har ökat de senaste åren, så har antalet grundskolor med en egen it-strategi, minskat.

Bara hälften av eleverna fick använda datorer under lektionstid förra året. Lika många, eller få, som för fem år sedan.

Det finns också stora brister i lärarnas och rektorernas kunskaper om hur it kan användas som pedagogiska verktyg. Det här enligt Skolverket.

Centerpartiet kom i dag med fem förslag - för att it ska användas bättre i skolan.

Ett digitalt lärarlyft 500 miljoner om året i flera år, är känt sedan tidigare.

I dag tillkom att alla skolor ska ha en egen it-strategi, med plan för vidareutbildning och genomtänkta mål.

Det föreslås också mer forskning, öppna kurser på nätet och att distans- och fjärrundervisning ska underlättas.

Som it-minister har Anna-Karin Hatt haft ansvar för dom här frågorna i regeringen, men hon tycker inte att hon är ansvarig för situationen i skolorna i dag.

– Men det här är ju nya förslag som centerpartiet har tagit fram nu så det här är inte förslag som vi har drivit tidigare, utan nu kommer vi att lyfta in dem i regeringens arbete, kommer att föreslå dem för  övriga allianspartier och jag hoppas ju att de också ska se att nu har vi tekniken i skolan, vi har kunskapen, forskningen talar ett tydligt språk. Nu är det vilja och handlingskraft som krävs både från regeringen och från kommunerna, säger Anna-Karin Hatt.