Kritik mot Icas egna märkesvaror

Ica säljer allt mer av de varor som har butikens eget varumärke, något som bidrar till att butikskedjan tjänar mer pengar. Drygt en femtedel av varorna i butikshyllorna är nu egna märkesvaror.  Men föreningen Sveriges konsumenter är kritiska till det här, då de anser att de egna varorna gör det svårare för konsumenten att veta var maten kommer ifrån.

– Maten anonymiseras och man får inte reda på vem som är den bakomliggande leverantören. Det står bara att den är tillverkad för Ica. Det är oacceptabelt att de inte berättar varifrån maten kommer. Om man som konsument till exempel vill stödja svensk produktion när man handlar så har man inte samma möjlighet att göra det med den här typen av varor, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.

Andelen egna märkesvaror har ökat stadigt hos Ica och andra livsmedelskedjor de senaste åren. Och i delårsrapporten som Ica släppte i dag skriver de att en av anledningarna till att resultatet är bättre än förra året är den ökade försäljningen av egna märkesvaror. För perioden januari till juni steg försäljningen från 20,2 procent 2012 till 21,2 procent i år.

– Konsumenterna ser märkesvarorna som ett prisvärt alternativ, men de tycker också att det är positivt att det går att hitta varor i vårt eget sortiment som andra leverantörer inte har, säger Icas vd Per Strömberg som förklaring på varför de säljer mer av den här typen av varor.

Och visst är det bra om konsumenterna kan köpa bra kvalitetsvaror till ett bättre pris, tycker Jan Bertoft på Sveriges konsumenter. Samtidigt ser han också en risk med att det kan bli en utarmning av varumärken i butikerna.

– Det här stärker ju handelns makt över utbudet. Och om det skulle leda till en utarmning av utbudet så att det nästan bara blir egna varumärken så är ju inte det bra, säger han.

En stor aktör som tidigare i år började tillverka mjölk under Icas eget varumärke är Arla. Mjölken som säljs i Icas förpackning ger Arla en lägre intäkt per liter än om mjölken sålts med Arlas namn. Trots det valde Arla att ingå avtalet med Ica, även fast  mejerijätten länge varit restriktiv till att producera egna märkesvaror åt matkedjorna.

– Det kanske inte bara är en fråga om vad Arla i själva verket vill. Det här handlar ju naturligtvis om att vi måste förhålla oss till den marknadsutveckling som finns i Sverige i dag, säger Mats Hedlund, affärsområdesansvarig för färskvaror på Arla.

Men han tror inte att det finns någon risk att Arlas varumärke på sikt försvinner bara för att de börjar tillverka mjölk under Icas varumärke.

– Det finns en plats både för livsmedelskedjornas egna varumärken och för leverantörernas varumärken.